Bitkiler Işığa Nasıl Yanıt Verir?

Bitkiler fotosentez ve fotomorfogenez için ışık kullanır. Fotosentez, bitkilerin ve diğer organizmaların ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürdüğü süreçtir. Fotomorfogenez, bitkilerin ışık spektrumuna yanıt olarak büyümelerini nasıl değiştirdiğini ifade eder. Fotomorfogenezin bir örneği, bir ışık kaynağına doğru eğilen bir bitkidir. Işık ayrıca bitkilerin çimlenme ve çiçeklenme gibi gelişim aşamalarını da etkiler. Bitkilerin ağırlıklı olarak fotosentez için kullandığı ışık 400-700 nm arasındadır. Bu aralık Fotosentetik Olarak Aktif Radyasyon (PAR) olarak adlandırılır ve kırmızı, mavi ve yeşil dalga bantlarını içerir. Fotomorfogenez yaklaşık 260-780 nm arasında daha geniş bir aralıkta meydana gelir ve UV ve açık kırmızı radyasyonu içerir. Klorofil a ve b, bir bitkinin birincil fotosentetik pigmentleridir. Klorofilin kırmızı ışığı (600-700 nm) ve maviyi (400-500 nm) en güçlü şekilde emdiğini ve yeşil ışığı (500-600 nm) minimum düzeyde emdiğini söyleyebiliriz.